Czech English German

Zeměměřičské práce

 

 

 • v katastru nemovitostí
  • geometrické plány
  • vytyčování hranic pozemků, staveb
 • inženýrská geodézie
  • zaměření skutečného stavu staveb
  • zaměřování inženýrských sítí
  • pasportizace vodních toků
  • výškopisy
 • dálkový průzkum
  • ortofotomapy, digitální modely terénu

 

Novinky

 • Reference ALFAHES Distribution s.r.o. REG, AT, EL, VZT, OST Město Plzeň REG, EL, TOP, OST ...
 • Historie 1995 založení společnosti   2000 rozšíření činnosti společnosti, hlavní zaměření na: řídící, regulační a měřící systémy elektroinstalace...
 • Zeměměřičské práce     v katastru nemovitostí geometrické plány vytyčování hranic pozemků, staveb inženýrská geodézie zaměření...
 • Obchod     Komponenty SCHLEGEL Systémy generálního...
 • Inteligentní budovy   Moderní přístupy v architektuře projektování staveb a objektů v současnosti stéle více volají po uceleném řešení ovládání, zabezpečení a řízení vnitřní výzbroje objektů....
 • 1
 • 2