Czech English German

Poradenská činnost

 

 • zajišťování znaleckých posudků v oblasti nemovitostí
  • smlouvy, věcná břemena, zápisy staveb
 • zajišťování znaleckých posudků v oblasti vodního hospodářství
  • návrhy na stanovení záplavových území dle vyhl. 236/2002 Sb.
  • posuzování stavu záplavového území ve vztahu k mapové dokumentaci a skutečnému terénu
  • posuzování staveb v záplavových územích a jejich aktivních zónách, posouzení odtokových poměrů
 • vyhodnocování zpracovaných dat

Novinky

 • Reference ALFAHES Distribution s.r.o. REG, AT, EL, VZT, OST Město Plzeň REG, EL, TOP, OST ...
 • Historie 1995 založení společnosti   2000 rozšíření činnosti společnosti, hlavní zaměření na: řídící, regulační a měřící systémy elektroinstalace...
 • Zeměměřičské práce     v katastru nemovitostí geometrické plány vytyčování hranic pozemků, staveb inženýrská geodézie zaměření...
 • Obchod     Komponenty SCHLEGEL Systémy generálního...
 • Inteligentní budovy   Moderní přístupy v architektuře projektování staveb a objektů v současnosti stéle více volají po uceleném řešení ovládání, zabezpečení a řízení vnitřní výzbroje objektů....
 • 1
 • 2