Czech English German

Nabízíme

 

Zajištění kvality

Společnost má v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001 vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován QMS pro zajištění účinného a efektivního řízení podniku zejména s ohledem na potřeby a očekávání zákazníků a všech ostatních zainteresovaných stran. Společnost se snaží neustále zlepšovat efektivnost systému jakosti a pro pochopení úplného rozsahu požadavků zákazníků provádí monitoring spokojenosti zákazníků. Na základě analýz zjištěných informací plánuje svoje další aktivity.

Snahou společnosti je zachycení požadavků zákazníků a vynaložení maximálního úsilí ke splnění těchto přání a požadavků:

 • převzetí požadavků zákazníka – termíny, specifikace dodávky, jakost dodávky
 • přezkoumání požadavků zákazníka
 • plnění požadavků zákazníka
 • komunikaci se zákazníkem pro určení trendů a budoucích požadavků (kvality i objemu zakázek)
 • budování prospěšných a dlouhodobých dodavatelských vztahů - rámcové smlouvy, trendy a budoucí vývoj

 

Vedení organizace trvale usiluje o :

 • Maximální kvalitu poskytovaných produktů
 • Naplňování potřeb a očekávání svých zákazníků
 • Dodržování všech legislativních norem, interních předpisů, smluvních vztahů, závazků vůči svým obchodním partnerům, zákazníkům a státu
 • Budování dobrých vztahů se svými dodavateli
 • Neustálé zlepšování efektivity procesů systému managementu jakosti
 • Maximální bezpečnost pracovníků
 • Pravidelný aktuální přísun informací z oblasti podnikání s elektrotechnickými komponenty

 

Charakteristika služeb

ANIK BIT nabízí komplexní přístup. Součástí naší nabídky jsou jednotlivé periferie, regulátory i celé systémy řízení pro domov, budovy a průmysl i služby s tím spojené, jako je poradenství, projekční práce, dodávky zboží, aplikační software, uvádění do provozu, školení i servis. Dlouholeté zkušenosti máme nejen s rodinnými domky, komerčními a správními budovami, ale i s průmyslovými podniky. Nové návrhy a požadavky našich zákazníků nám poskytují cenné informace pro vývoj a výzkum.
Námi poskytované služby přispívají k úsporám nákladů na provoz budov i k pohodlí uživatelů a správců. 

Dodávky a montáže výměníkových stanic

V rámci montáží zajišťujeme:

 • přípravu technické a projektové dokumentace
 • stavební práce
 • vodoinstalatérské a topenářské práce
 • připojení měření
 • připojení komponentů (pohony, čerpadla, čidla,...)
 • zapojení regulace
 • vytvoření, zajištění aplikačního software
 • seřízení a nastavení systému
 • kontrolu a spuštění VS
 • topnou zkoušku
 • zpracování výchozích revizí
 • předání díla

 

Nabídka v oblasti servisu

V rámci zajištění komplexnosti služeb nabízí firma ANIK BIT svým zákazníkům rovněž následný servis v různých úrovních. Využití této možnosti a volba úrovně a rozsahu je závislá na požadavcích zákazníka a charakteru příslušné aplikace. V zajišťování servisních služeb navazujeme na poskytování služeb a zkušenosti firmy. Vzhledem k současnému rychlému vývoji technologických zařízení nabízíme rozsah služeb, který tomuto vývoji odpovídá.

 • Záruční, pozáruční i kompletní servis
 • Zásahy při poruše
 • Možný dálkový monitoring nebo provozování
 • Sledování nákladů na energie
 • Řízení a plánování údržby
 • Energetický audit
 • Řízení spotřeby
Pro náš servis jsou rozhodující individuální požadavky našich zákazníků. 
Důraz klademe také na přehlednost a jednoduchost.

Novinky

 • Reference ALFAHES Distribution s.r.o. REG, AT, EL, VZT, OST Město Plzeň REG, EL, TOP, OST ...
 • Historie 1995 založení společnosti   2000 rozšíření činnosti společnosti, hlavní zaměření na: řídící, regulační a měřící systémy elektroinstalace...
 • Zeměměřičské práce     v katastru nemovitostí geometrické plány vytyčování hranic pozemků, staveb inženýrská geodézie zaměření...
 • Obchod     Komponenty SCHLEGEL Systémy generálního...
 • Inteligentní budovy   Moderní přístupy v architektuře projektování staveb a objektů v současnosti stéle více volají po uceleném řešení ovládání, zabezpečení a řízení vnitřní výzbroje objektů....
 • 1
 • 2