Czech English German

Reference

ALFAHES Distribution s.r.o. REG, AT, EL, VZT, OST
Město Plzeň REG, EL, TOP, OST
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. REG, EL, OST
Plzeňská teplárenská, a.s. REG, EL, TOP, ES, STA, OST
Plzeňská distribuce tepla, a.s. REG, EL. ES
Plzeňská energetika a.s. REG, EL
SBD Škodovák REG, EL, TOP, MOT, AD
Sdružení vlastníků REG, EL, MOT, AD, TRV, TOP
SYMONTA s.r.o. REG, EL, MOT
SYSTHERM s.r.o. REG, EL, MOT
Obec Dýšiná TOP, TRV
Obec Horní Bříza TOP, TRV
Obec Ždírec REG, EL, MOT
PRAZDROJ, a.s. REG, EL, MOT
atd.  
Použité zkratky:
REG – regulace a měření, AT – automatizace, 
AD – automatické dopouštění a odpouštění systému, EL – elektroinstalace, 
TRV – termostatické ventily, TOP – vytápění, VZT – vzduchotechnika, 
WRL – bezdrátové přenosy,ES –  EPS a EZS, MOT – čerpadla a motory, 
GEO – geodetické práce, STA – stavební práce, OST – ostatní (PC, SW, prodej, …)

Novinky

  • Reference ALFAHES Distribution s.r.o. REG, AT, EL, VZT, OST Město Plzeň REG, EL, TOP, OST ...
  • Historie 1995 založení společnosti   2000 rozšíření činnosti společnosti, hlavní zaměření na: řídící, regulační a měřící systémy elektroinstalace...
  • Zeměměřičské práce     v katastru nemovitostí geometrické plány vytyčování hranic pozemků, staveb inženýrská geodézie zaměření...
  • Obchod     Komponenty SCHLEGEL Systémy generálního...
  • Inteligentní budovy   Moderní přístupy v architektuře projektování staveb a objektů v současnosti stéle více volají po uceleném řešení ovládání, zabezpečení a řízení vnitřní výzbroje objektů....
  • 1
  • 2