Czech English German

Vytápění

 

 

Centrální zásobování teplem - CZT

 

Solární systémy

Solární vakuové kolektory lze použít k celoročnímu ohřevu užitkové vody, ohřevu bazénů, v zimních měsících pak pro přitápění v domácnostech, průmyslových a hospodářských budovách (hotely, skleníky, bazény a jinde, kde je zapotřebí tepelné energie).

Možnosti použití

 • pro solární podporu vytápění a přípravu TV
 • snadná montáž
 • vhodné pro montáž na střechu, volně do prostoru a na fasádu

Expanzní nádoby a systémy

Expanzní systémy

Široká škála použití od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem, a to vše v jednom programu pro zařízení na udržování tlaku
U nás najdete klasické tlakové expanzní nádoby s membránou, multifunkční kompresorové a čerpadlové expanzní automaty a zařízení speciální. Je úplně jedno, pro který produkt nebo systém se rozhodnete, kvalita je vždy na prvním místě.

Doplňovací a odplyňovací systémy

alt

Doplňovací a odplyňovací systémy vyřeší problémy se vzduchem:
V rozsáhlém programu najdete vedle osvědčených také úplně novou generaci výkonných značkových produktů a systémů pro odvzdušňování, odplyňování a doplňování. Využijte tento technický pokrok!

Expanzní automaty

Nabízí velký program s rozmanitými možnostostmi využití.
 • Variomat udržuje tlak pomocí čerpadla a přepouštěcího ventilu a otevírá úplně nové dimenze pro použití expanzních automatů v topných a chladicích soustavách.
  • Udržuje tlak ve velmi úzkém rozmezí
  • Odplyňuje celý objem soustavy
  • Automaticky doplňuje
 • Jeho tři funkce:
 • Proto je expanzní automat Variomat optimálním řešením pro stále rostoucí problémy se “vzduchem” – zejména v uzavřených topných soustavách, o tom svědčí studie Technické univerzity v Drážďanech, která prokázala, že více než 50% zkoumaných soustav bylo problémových. Variomat garantuje odplyněnou soustavu – a to i v nejvyšším poschodí a v tom nejposlednějším koutku. Drahé lokální mechanické odvzdušňovací ventily a nákladné ruční následné odvzdušňování úplně odpadá.
 • A další přednost: speciální datové rozhraní umožní jeho integraci do moderní koncepce výstavby budov.
 • Vysoká účinnost principu, na kterém je variomat založen, byla prokázána na Technické univerzitě v Drážďanech a osvědčena na mnoha případech v praxi. Kombinace udržování tlaku, odplyňování a doplňování, bez velkých nároků na údržbu, splňuje všechny podmínky pro to, aby se topné a chladicí soustavy navždy zbavily problémů se “vzduchem”.

Variomat, Gigamat, Reflexomat, Servitec, Magcontrol, Control P, Fillset, Fillsoft, Fillcontrol, Minimat a expanzomaty s výměnným vakem

Minimální podmínky pro úspěšné provedení zprovoznění expanzních automatů:

 • zařízení musí být hydraulicky propojeno s funkčním topným systémem a na přívod - doplňovací vody (je-li použit)
 • topný systém musí být napuštěn topným médiem na statický tlak
 • v blízkosti zařízení musí být umístěna samostatná přípojka el.energie – podle typu zařízení
 • objednatel musí znát provozní hodnoty nutné pro provozování
 • účast obsluhy je vítána pro její proškolení

V případě dotazů k projekčnímu, nebo technickému řešení a k technickým parametrům kontaktujte, prosím, techniky prodeje.

 

Novinky

 • Reference ALFAHES Distribution s.r.o. REG, AT, EL, VZT, OST Město Plzeň REG, EL, TOP, OST ...
 • Historie 1995 založení společnosti   2000 rozšíření činnosti společnosti, hlavní zaměření na: řídící, regulační a měřící systémy elektroinstalace...
 • Zeměměřičské práce     v katastru nemovitostí geometrické plány vytyčování hranic pozemků, staveb inženýrská geodézie zaměření...
 • Obchod     Komponenty SCHLEGEL Systémy generálního...
 • Inteligentní budovy   Moderní přístupy v architektuře projektování staveb a objektů v současnosti stéle více volají po uceleném řešení ovládání, zabezpečení a řízení vnitřní výzbroje objektů....
 • 1
 • 2