Czech English German

Zabezpečovací zařízení

 

 

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

Nabízíme kompletní zabezpečení firem. Jedná se o zabezpečení kancelářských prostorů, výrobních nebo skladových hal a přístupových nebo okolních venkovních prostor. Dále také o zabezpečení bytů, rodinných domů a jiných osobních prostor. 
Nabízíme kompletní služby v dané oblasti s možným napojením na telefony i na pulty centrální ochrany. Prostory zabezpečíme plášťovou nebo prostorovou ochranou. Systém vybavíme tísňovým hlásičem.

Elektrická požární signalizace (EPS)

Požární systémy slouží k ochraně majetku a zdraví osob. Slouží k zabránění rozšíření požáru a k včasné lokalizaci místa požáru. Zabezpečené objekty lze napojit na pulty centrální ochrany hasičských sborů. Instalujeme certifikované systémy.

Stabilní hasicí zařízení

SinorixTM 1230

Systém plynového SHZ s hasicí látkou NovecTM 1230
SinorixJedná se o chemicky vytvořený plyn, který je zcela ekologicky bezkonfliktní a splňuje požadavky kladené Montrealským protokolem. Jeho reakce s ozonovou vrstvou je rovna nule a životnost v atmosféře je cca 5dní tj. nepřispívá k oteplování Země. Po vypuštění plynu zůstává atmosféra dýchatelná (cca 19% kyslíku) a není nebezpečná pro přežití lidského organismu. Tepelným rozkladem nevznikají žádné toxické a žíravé látky.

Aplikace

 • počítačová centra, servery
 • elektro místnosti

Výhody

 • Velmi rychlá hasební reakce oproti přírodním plynům
 • Hasební plyn vypuštěn do 10 sekund
 • Optimální poměr mezi množstvím hasiva a požadavky na prostor
 • Malé požadavky na prostor
 • Možnost použití stávající potrubní sítě
 • Modulární systém
 • Ve většině případů bez nutnosti vyrovnávání přetlaku

Kamerové systémy (CCTV)

Systém lze použít k zabezpečení prostor jak vnitřních tak venkovních, Kamerový systém je také možno použít k monitorování určených objektů. Obraz dokážeme dálkově přenášet. Lze pořizovat záznam obrazu na videorekordér či digitální rekordér v reálném čase na standardní videokazetu či na hard disk. Při výběru systému dokážeme poradit.

 

Novinky

 • Reference ALFAHES Distribution s.r.o. REG, AT, EL, VZT, OST Město Plzeň REG, EL, TOP, OST ...
 • Historie 1995 založení společnosti   2000 rozšíření činnosti společnosti, hlavní zaměření na: řídící, regulační a měřící systémy elektroinstalace...
 • Zeměměřičské práce     v katastru nemovitostí geometrické plány vytyčování hranic pozemků, staveb inženýrská geodézie zaměření...
 • Obchod     Komponenty SCHLEGEL Systémy generálního...
 • Inteligentní budovy   Moderní přístupy v architektuře projektování staveb a objektů v současnosti stéle více volají po uceleném řešení ovládání, zabezpečení a řízení vnitřní výzbroje objektů....
 • 1
 • 2